Obuka naplivača

Program obuke neplivača namijenjen je djeci od tri do osam godina starosti. Osnovne značajke ovog programa su da se odvija u malom plitkom bazenu namijenjenom obuci neplivača, da program nije koncipiran kao klasični tečaj plivanja s unaprijed određenim fondom sati već kao cjelogodišnji sportsko-rekreativni program za djecu od tri do osam godina. Sadržaj programa su različite vježbe sa ili bez plivačkih pomagala, prilagođene uzrastu djece na način da sve postavljene zadatke i vježbe prihvaćaju kao igru, zabavu ili izazov a u cilju svladavanja vještine plivanja i samostalnog održavanja u dubokoj vodi. Važna značajka ovog programa je takođe ta da se odvija u malim homogenim grupama, sukladno uzrastu i mogućnostima djeteta, i to u grupama do šest djece na jednog trenera koji se nalazi u bazenu s djecom. Na taj način primjenjujemo individualni pristup prema svakom djetetu i sukladno tome postižemo bolje rezultate i veće zadovoljstvo naših plivača početnika.

TERMINI OBUKE NEPLIVAČA

bazen Mladost: subota 17:00-18:00 sati i nedjelja: 9:00-10:00 sati

bazen Utrine: subota 9:00-10:00, 11:00-12:00 i 12:00-13:00 sati te nedjelja 14:00-15:00 i 15:00-16:00 (djeca 5+)

bazen Svetice: subota 17:00-18:00 (djeca 5+), 18:00-19:00 sati i 19:00-20:00 sati