Online prijava

Molimo prijavu ispunjavati štampanim slovima sa svim kvačicama u imenu i prezimenu, a za natjecatelje koji nisu članovi kluba u tu rubriku upisati ‘REKREATIVAC‘.