Škola plivanja

Program škole plivanja ili tzv. usavršavanja plivanja, je koncipiran kao cjelogodišnji sportsko-rekreativni program namijenjen djeci od 5 do 12 godina starosti koja se samostalno mogu održavati u dubok vodi ili su već pomalo savladali neke tehnike plivanja. Sadržaj programa su različite vježbe plivanja, tehnika plivanja, plovnosti, disanja, skokova u vodu, a u cilju učenja i usavršavanja svih tehnika plivanja (kraul, prsno, leđno i leptir). Program se odvija u dubokom bazenu, u pruzi dužine 25 metara, a jedna od važnih značajki ovog programa je da treneri nakon uvodnog zagrijavanja, polaznike škole plivanja podijele u manje homogene grupe prema uzrasu i svojim mogućnostima.

TERMINI ŠKOLE PLIVANJA:

bazen Utrine:

ponedjeljak 17:00-18:00 sati

srijeda 17:00-18:00 sati

petak 18:00-19:00 i 19:00-20:00 sati

subota 9:00-10:00, 10:00-11:00 i  11:00-12:00 sati

nedjelja: 14:00-15:00 i 15:00-16:00 sati

bazen Svetice:

ponedjeljak,utorak,srijeda, četvrtak i petak: 17:00-18:00 sati

subota: 9:00-10:00, 17:00-18:00, 18:00-19:00 i 19:00 do 20:00 sati

bazen Mladost:

srijeda 19:00-20:00 sati

subota 16:00-17:00 sati

nedjelja 9:00-10:00 sati